Vítejte na AirLike / Welcome to AirLike

Je to připravovaná virtuální platforma pro ty, kteří mají rádi svěží vánek a vůně /
It's a virtual platform prepared for those who like a fresh breeze and a smell

 

 

Jan 3:8   Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se z Ducha narodil.

 

John 3:8 The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit."

AirLike.cz, sk, …

R.U.R. tržiště / The A-Market

AirLike.eu

R.U.R. Smlouvy / The A-Contracts

AirLike.link

R.U.R. Linky / The A-Links

AirLike.info

R.U.R. Realita / The A-Reality

AirLike.education

R.U.R. Vzdělání / The A-Education

AirLike.org

R.U.R. Nadace / The A-Foundation

Pokud máte náměty k předestřeným tématům: / If you have suggestions on these topics:
webmaster@airlike.link